มีผลลัพธ์

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ทุนการศึกษาของภาครัฐ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ความต้องการทุนการศึกษา

รายละเอียดความต้องการ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • นักศึกษาเป็นนักเรียนเต็มเวลา
  • นักศึกษาสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ตรงเวลา
  • นักศึกษากำลังบรรลุมาตรฐานความก้าวหน้าด้านวิชาการที่น่าพอใจ
  • นักศึกษามีความต้องการทางการเงินในจำนวนใกล้เคียงกับที่คุณเคยมีในปีก่อน ๆ

คำแนะนำทุนการศึกษา

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นักศึกษาที่โดดเด่น (ทุนการศึกษา)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ติดต่อเพื่อรับทุนการศึกษา

เราเปิดทำการในวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 11.00 น. และ 15.00 น. ยกเว้นวันหยุด

ห้องกิจการนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบอร์โทร : 02-241-6500 ถึง 9 โทรสาร 02-241-6527
อีเมล์ : kcn@gmail.com

คำถามที่พบปล่อย

คำถามที่ 1

คำถามที่ 1ปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คำถามที่ 2

คำถามที่ 3

คำถามที่ 3ปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คำถามที่ 4

คำถามที่ 4ปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx